Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια κορνιζών για την πλαισίωση φωτογραφιών του Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

07/05/2021

Προυπολογισμός:

750,26€