Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την “Προμήθεια τροφών για αδέσποτα ζώα έτους 2021”

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/06/2021

Προυπολογισμός:

988,85 €