Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια βιβλίων για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

18/06/2021

Προυπολογισμός:

200,00 €