Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια υλικών χειροτεχνίας και ειδών βιβλιοπωλείου για το ΚΔΑΠ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ»»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

25/06/2021

Προυπολογισμός:

999,54 €