Σίτιση Μαθητών Μουσικού σχολείου Χίου για το σχολικό έτος 2015-2016

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

01/10/2015

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

01/10/2015
και ώρα: 11:00π.μ. έως 11:30π.μ.