Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Χίου

Κατάσταση: Σε διαβούλευση
Έναρξη Διαβούλευσης: 08/11/2021
Λήξη Διαβούλευσης: 08/12/2021

    yp per  

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Oχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Χίου
Α. Γενικά
Βασικό άξονα του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Χίου αποτελεί η μετάβαση προς ένα νέο οικοσύστημα έξυπνης κινητικότητας. Με βάση την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για “καθαρές” και βιώσιμες μεταφορές και το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, η ηλεκτροκίνηση, και οι υποστηρικτικές προς αυτήν τεχνολογίες οι οποίες και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία ενός ολιστικού έξυπνου συστήματος μεταφορών, είναι κομβικής σημασίας και αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον της κινητικότητας.
Η ηλεκτροκίνηση προσφέρει τη δυνατότητα για την εκπλήρωση πιο σύντομα πολλών περιβαλλοντικών στόχων και ορόσημων που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως τη μείωση των εκπομπών CO2, της περιβαλλοντικής ρύπανσης και της ηχορύπανσης, αλλά και τη σταδιακή απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Πλέον ο Δήμος Χίου προχωρά στην εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΣΦΗΟ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄142), το προβλέπει τη χωροθέτηση ηλεκτρικών φορτιστών στην ευρύτερη περιφέρειά του, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των υποδομών του μέλλοντος. Το ΣΦΗΟ έτσι προβλέπεται να αντιμετωπιστεί όχι μόνο ως ένα κοινό σχέδιο χωροθέτησης φορτιστών Η/Ο, αλλά ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική προώθησης της ηλεκτροκίνησης στην περιοχή παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συμβολής τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος ούτως ή άλλως θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο.
Η προσέγγιση θα βασίζεται σε πολυκριτηριακή (χωρική και μη) ανάλυση και θα λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών, τους διαφορετικούς τύπων οχημάτων και φορτιστών, τα δημογραφικά και οικιστικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κινητικότητα και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσω της εκπόνησης του ΣΦΗΟ θα γίνει εκτίμηση ή/και πρόβλεψη για τις ανάγκες και δυνατότητες του Δήμου για τη σταδιακή αντικατάσταση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα και για το ενδεχόμενο εγκατάστασης στόλου κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων διαφόρων τύπων.
Στα θέματα διαβούλευσης θα αξιοποιηθούν μεθοδολογίες και εργαλεία (ψηφιακά και δια ζώσης) στο στόχο το ΣΦΗΟ να αποτελέσει κτήμα των πολιτών και των επαγγελματιών της περιοχής, να έχουν ενεργή άποψη για τη συνδιαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του. Σκοπός του Δήμου αποτελεί το Σ.Φ.Η.Ο να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε όλους τους τύπους οχημάτων (πλέον των ΙΧ και βαρέων), σε συνδυασμό με τη μετατροπή του Δήμου σε «έξυπνη πόλη».
Το Σ.Φ.Η.Ο. συντάσσεται με αρχικό ορίζοντα πενταετίας (5ετίας) όπου και προβλέπεται η κατ’ ελάχιστον αναθεώρηση.

Β. Ενημέρωση Υλοποίησης
Ο Δήμος Χίου έχει ολοκληρώσει τα δύο πρώτα στάδια που απαιτούνται για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των Διοικητικών του ορίων. Λαμβάνοντας μέριμνα για την ισότιμη συμμετοχή και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ κατά το δυνατόν στις Δημοτικές υποδομές, χωροθετεί το σύνολο των δημοσίων θέσεων στάθμευσης (ΔΘΣ) και των σταθμών φόρτισης Η/Ο με κατάλληλες διαστάσεις ικανές για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Οι δυνατοί τρόποι διάταξης τω θέσεων ΔΘΣ παρουσιάζονται αναλυτικά στα συνημμένα ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο

Γ. Χωροθέτηση
Οι δυνατές θέσεις χωροθέτησης θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο ανά οικισμό παρουσιάζονται αναλυτικά στον συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ 1 Η χωροθέτηση κάθε σταθμού φόρτισης ανά οικισμό και θέση παρουσιάζεται στο συνημμένο αρχείο ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

Δ. Συμμετοχικές Διαδικασίες – Διαβούλευση
Η παρούσα συμμετοχική διαδικασία αφορά στη συμμετοχή όλων (φυσικά πρόσωπα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς) για τη αξιολόγηση και υποβολή σχολίων στο περιεχόμενο των τριών σεναρίων ανάπτυξης του δικτύου σημείων επαναφόρτισης η/ο. Η συμμετοχή γίνεται μέσω Ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών με στόχο την αξιολόγηση των απαντήσεων και τη διαμόρφωση της τελικής έκδοσης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων.

 

Σας προσκαλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *