«Υποδομές ηλεκτροκίνησης – Ηλεκτρικά οχήματα – Σταθμοί φόρτισης του Δήμου Χίου»

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 176271

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

12/12/2022
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

1.465.680,00 €