Ανακατασκευή Τμήματος Οδού μεταξύ των οδών Φιλλίπου Αργέντη, Στεφάνου Τσουρή και Καλαμπόκα

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

16/05/2016

Προυπολογισμός:

30.000,00€

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

17/05/2016
και ώρα: 10:00 π.μ.