ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

Στοιχεία Προκήρυξης