Εξειδικευμένες δράσεις και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για την  ενίσχυση της προστασίας του Δήμου ΧΙΟΥ από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας

Κατάσταση: Σε διαβούλευση
Έναρξη Διαβούλευσης: 12/01/2023
Λήξη Διαβούλευσης: 01/02/2023

2 Απαντήσεις

 1. ΤΜΗΜΑ Β. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 4Χ4 Αναφερόμενοι στις τεχνικές προδιαγραφές των πυροσβεστικών οχημάτων θα θέλαμε να παρατηρήσουμε τα εξής:Παρ 7.1 ΕισαγωγήΠαρακαλούμε όπως μειωθεί ο κυλινδρισμός από 7.500cc σε 6.500cc ώστε να διευρυνθεί ο ανταγωνισμός. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες είναι μικρότερου κυβισμού, ελαφρύτεροι και αποδίδουν μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τους παλαιότερους και μεγαλύτερου κυβισμού κινητήρες. Παρ 7.2 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης Ζητούμε όπως γίνεται αποδεκτό και το κλασσικό μηχανικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που διαθέτουν όλα τα σύγχρονα πλαίσια φορτηγών αυτής της κατηγορίας προς διεύρυνση του ανταγωνισμού. Θα πρέπει να επιτρέπεται όπως το κιβώτιο ταχυτήτων να είναι μηχανικό ή αυτοματοποιημένου τύπου με τουλάχιστον έξι (6) σχέσεις εμπροσθοπορείας και μιας οπισθοπορείας με ανάλογη κλιμάκωση σχέσεων και ταχύτητας οι οπόιες να δηλώνονται στην προσφορά.Να τροποποιηθούν οι ζητούμενες γωνίες προσέγγισης και αποχώρησης σε 17 και 15 μοίρες αντίστοιχα που δύνανται να έχουν τα πλαίσια φορτηγών αυτής της κατηγορίας. Οι ζητούμενες γωνίες είναι φωτογραφικές ενός συγκεκριμένου κατασκευαστή και αποκλείουν εκ προοιμίου όλο τον ανταγωνισμό.Να τροποποιηθεί η απαίτηση όπως «και οι δύο άξονες πρέπει να είναι παρόμοιου τύπου και ικανότητας…» και να γίνονται αποδεκτοί άξονες διαφορετικής ικανότητας φόρτισης όπως όλα τα φορτηγά αυτής της κατηγορίας δεδομένου ότι ο εμπρόσθιος άξονας είναι και διευθυντήριος κι επομένως δεν μπορεί να είναι ίδιου τύπου με τον οπίσθιο που είναι μόνο κινητήριος. Ομοίως να τροποποιηθεί η απαίτηση όπως «Η μέγιστη επιτρεπόμενη ικανότητα φόρτισης ανά άξονα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6000 kg.» και να δηλώνεται στην προσφορά εκάστου προμηθευτή η ικανότητα εκάστου άξονα ανάλογα με το προσφερόμενο μοντέλο και το μικτό βάρος του οχήματος.Να απαλειφθεί η απαίτηση όπως «Η σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της κλείδωσης των διαφορικών πρέπει να γίνεται ανεξάρτητα (κεντρικού, οπίσθιου) εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από τον θάλαμο του οδηγού.» ως φωτογραφική. Σε όλα τα πλαίσια φορτηγών με μόνιμη τετρακίνηση η σύμπλεξη κι αποσύμπλεξη του κλειδώματος των διαφορικών θα πρέπει να γίνεται εν στάση για λόγους ασφαλείας.Παρ 7.3 ΑνάρτησηΖητούμε όπως γίνεται αποδεκτός και άλλος τύπος ανάρτησης πέραν των ελικοειδών ελατηρίων (π.χ. μηχανική ανάρτηση με παραβολικά ελάσματα, αντιστρεπτικές δοκούς και αμορτισέρ) όπως όλα τα πλαίσια φορτηγών αυτής της κατηγορίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών πλαισίων. Παρ 7.4 Σύστημα πέδησηςΖητούμε όπως γίνονται αποδεκτά και συστήματα πέδησης με ταμπούρα μπρός και πίσω δεδομένου ότι πρόκειται για όχημα που θα κινείται και εκτός δρόμου και τα ταμπούρα είναι καταλληλότερα για συνθήκες λάσπης, σκόνης κλπ. Παρ 7.7 Σύστημα μετάδοσης κίνησης σε προσαρτήσειςΖητούμε όπως όλη η παράγραφος αποτελεί επιθυμητή απαίτηση και όχι απαράβατο όρο δεδομένου ότι κάθε προσάρτηση απαιτεί ιδιαίτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και σε αυτή τη φάση δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού του οχήματος. Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω απαίτηση είναι στο σύνολό της φωτογραφική ενός και μόνο τύπου οχήματος η οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή για τους υπόλοιπους κατασκευαστές πλαισίων.Παρ 7.8 Διαστάσεις – ΒάρηΖητούμε όπως τροποποιηθούν οι ζητούμενες διαστάσεις μήκους και πλάτους ως φωτογραφικές συγκεκριμένου πλαισίου και να τεθούν ως μέγιστο μήκος 6.7m και μέγιστο πλάτος 2.55m προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή και άλλων προμηθευτών. Παρ 7.13.9 Αντλία νερού Ζητούμε όπως η κίνηση της αντλίας να γίνεται και μέσω άλλου τρόπου πέραν του υδραυλικού κινητήρα προκειμένου να είναι εφικτή η συμμετοχή και άλλων προμηθευτών.

 2. Τα συγκεκριμένα πυροσβεστικά οχήματα προβλέπετε να χρησιμοποιηθούν για κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και οι προδιαγραφές των οχημάτων θα πρέπει να ανάλογες με την χρήση τους. Από μορφολογική άποψη το νησί της Χίου είναι ορεινό και το τοπογραφικό ανάγλυφο είναι έντονο η μορφολογική κλίση στο Δήμο Χίου παρουσιάζει πολύ μεγάλες κλίσεις.
  Συνεπώς χρειαζόμαστε οχήματα και ταυτόχρονα να είναι εργαλεία (Μηχανήματα έργου) κατασκευασμένα για ακραία περιβάλλοντα εκτός δρόμου, ακραίες καιρικές συνθήκες και ακραίες εργασίες με απροβλημάτιστη λειτουργία όσο το δυνατόν περισσότερο. Θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα για ορεινές διαδρομές να ανταπεξέρχονται πρακτικά όλες τις προκλήσεις. Θα πρέπει να διαθέτουν τετρακίνηση, εξαιρετική στρεπτική ευκαμψία και στιβαρή κατασκευή κατάλληλη για κίνηση σε ανώμαλο έδαφος.
  Για την παρατήρηση επί της παρ. 7.1 που αφορά την μείωση του κυλινδρισμού από 7.500cc σε 6.500cc «οι σύγχρονοι πετρελαιοκινητήρες είναι μικρότερου κυβισμού, ελαφρύτεροι και αποδίδουν μεγαλύτερη ισχύ σε σχέση με τους παλαιότερους και μεγαλύτερου κυβισμού κινητήρες» όπως επικαλείται ο σχολιαστής. Προτείνουμε να μην γίνει καμία αλλαγή διότι ούτος ή αλλιώς σύμφωνα με την μελέτη εμείς ζητούμε «Ο κινητήρας πρέπει να είναι πετρελαιοκίνητος με σύστημα ψεκασμού τελευταίας τεχνολογίας commonrail ΕURO VI, υδρόψυκτος με κυλινδρισμό τουλάχιστον 7.500cc καθώς και το όχημα συνολικά να τελευταίας κατασκευής 2021 ή μεταγενέστερο, αναγνωρισμένου κατασκευαστή. Θεωρούμε ότι μικρότερος κινητήρα θα λειτουργεί περισσότερο πιεσμένος με αποτέλεσμα τις συχνότερες βλάβες στο όχημα.
  Για τις παρατηρήσει επί της Παρ 7.2 Σύστημα Μετάδοσης κίνησης την αντικαθιστούμε ως εξής «Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να είναι ηλεκτροπνευματικό και πλήρες συγχρονισμένο στην εμπροσθοπορεία και στην οπισθοπορεία. Το κιβώτιο ταχυτήτων πρέπει να διαθέτει υποδιαιρέσεις (πορείας & εργασίας) με συνολικό αριθμό ταχυτήτων τουλάχιστον δεκαέξι (16), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται φάσμα ταχυτήτων από περίπου 1,5 km/h μέχρι περίπου 85 km/h. Η ταχύτητα οπισθοπορείας πρέπει να είναι ανάλογου φάσματος (από περίπου 1,0 km/h έως τουλάχιστον 20 km/h). Η μέγιστη ταχύτητα δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 85 km/h.»
  Οι γωνίες προσέγγισης δεν είναι δυνατός να αλλάξουν γιατί όπως αναφέραμε και παραπάνω το όχημα θα πρέπει να κινείται εκτός δρόμου και σε μεγάλες τοπογραφικές κλίσεις.
  Δεν είναι δυνατόν να τροποποιήσουμε την προδιαγραφή και να γίνονται αποδεκτοί άξονες διαφορετικής ικανότητας φόρτισης διότι με συμμετρική φόρτιση επιτυγχάνεται μεγάλη δυνατότητα φόρτισης και στον εμπρόσθιο άξονα, ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η χρήση εξαρτήσεων και στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος.
  Επίσης δεν είναι σωστό να αφαιρέσουμε την προδιαγραφή που αφορά την σύμπλεξη και αποσύμπλεξη της κλείδωσης των διαφορικών εν κινήσει σε οποιαδήποτε ταχύτητα από τον θάλαμο του οδηγού. Διότι το όχημα δεν είναι δυνατό να σταματάει για να γίνει σύμπλεξη ή αποσύμπλεξη των διαφορικών και ειδικά σε πολύ δύσκολα σημεία.
  Για την παρατήρηση επί της παρ. 7.3 που αφορά την ανάρτηση πέραν των ελικοειδών ελατηρίων δεν είναι δυνατόν να τροποποιηθεί η προδιαγραφή διότι τα ελατήρια έχουν μεγάλο πλάτος διαδρομής , δηλαδή διαγράφουν μεγαλύτερη απόσταση συνεπώς το όχημα σε ανώμαλο έδαφος έχει καλύτερη πρόσφυση σε όλους τους τροχούς.
  Η Παρ 7.4 Σύστημα πέδησης την αντικαθιστούμε ως εξής «Το σύστημα πέδησης του οχήματος πρέπει να είναι πνευματικό διπλού κυκλώματος με δισκόφρενα ή ταμπούρα ή συνδυασμός αυτών και στους 4 τροχούς με αυτόματη ρύθμιση φθοράς και σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για την αναγκαιότητα αντικατάστασης των υλικών τριβής, τα οποία θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
  Θα πρέπει να έχει σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών (ABS) και να διαθέτει αυτόματη ρύθμιση της πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο.
  Το σύστημα πέδησης θα καλύπτει πλήρως τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τον ισχύοντα ΚΟΚ.»
  Για την παρατήρηση της παρ. Παρ 7.7 «Σύστημα μετάδοσης κίνησης σε προσαρτήσεις», όπως έχουμε αναφέρει και προηγούμενος χρειαζόμαστε οχήματα που ταυτόχρονα να είναι και εργαλεία (Μηχανήματα έργου) που η υπηρεσία να μπορεί μελλοντικά να προμηθευτεί διάφορες προσαρτήσεις
  Η Παρ 7.8 Διαστάσεις – Βάρη την αντικαθιστούμε ως εξής:
  Καθώς το όχημα θα κινείται σε ιδιαίτερα στενό οδικό δίκτυο του Δήμου το συνολικό μήκος του οχήματος χωρίς τις προσαρτήσεις θα πρέπει να είναι επί ποινής αποκλεισμού μικρότερο από 5,70m και το μέγιστο πλάτος να μην υπερβαίνει τα 2,50m, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ευελιξία του οχήματος κατά την εκτέλεση του έργου.
  Για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του οχήματος στην φόρτωση και την τοποθέτηση μεγάλων προσαρτήσεων, θα πρέπει το ελεύθερο μήκος από το οπίσθιο τμήμα της καμπίνας μέχρι τον οπίσθιο πρόβολο να είναι αρκετό.
  Για την Παρ 7.13.9 Αντλία νερού
  Επειδή η αντλία ενσωματώνεται με την όλη υπερκατασκευή και για λόγους μεγαλύτερης απόδοσης και οικονομίας ζητούμε η κίνησης της να επιτυγχάνεται μέσω υδραυλικού κινητήρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *