Μελέτη εκσυγχρονισμού υδροθεραπευτηρίου Αγιασμάτων, εγκαταστάσεων ιαματικής πηγής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, δημοτικής ενότητας Αμανής Δ. Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης