Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Χίου του Δήμου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

21/03/2024

Προυπολογισμός:

21.909,60 €