Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Χίου & του πρώην Ν.Π.Δ.Δ.

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

29/02/2024

Προυπολογισμός:

21.909,60 €