Ανακατασκευή των WC ισογείου και ορόφου και εγκατάσταση ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης