Προμήθεια & τοποθέτηση ολοκληρωμένων συστημάτων πρόσβασης ΑΜΕΑ σε παραλίες των Δήμων: Χίου, Οινουσσών και Ψαρών

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/05/2019
και ώρα: 17:00

Προυπολογισμός:

454.786,82 €