Εργασίες προσαρμογής των παιδικών σταθμών των οδών Καλουτά, και Φλοίσκου και των περιοχών Βαρβασίου, Βροντάδου και Καλλιμασιάς στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017

Β 03 Τιμολόγιο μελέτης 3 signed.pdf
Β 04 ΕΣΥ 3 signed.pdf
Β 05 Προϋπολογισμός 3 signed.pdf
Β 06 Προμέτρηση 3 signed.pdf
Β 07 Αντιστοίχιση Άρθρων με ΕΤΕΠ 3 signed.pdf
Β 08 Τεχνικές Προδιαγραφές 3 signed.pdf
Α 00 Τεχνική περιγραφή 3 signed.pdf
Α 01.1 Π.Σ. Καλουτά Τμ. Νηπίων Κάτοψη Ισογείου 3 signed.pdf
Α 01.2 Π.Σ. Καλουτά Τμ. Βρεφών Κατόψεις Ισογείου & Υπογείου 3 signed.pdf
Α 01.3 Π.Σ. Καλουτά Τμ.Νηπίων Πίνακας Κουφωμάτων 3 signed.pdf
Α 02.1 Π.Σ. Φλοίσκου Κάτοψη Ισογείου 3 signed.pdf
Α 02.2 Π.Σ. Φλοίσκου Κάτοψη Ορόφου 3 signed.pdf
Α 02.3 Π.Σ. Φλοίσκου Πίνακας Κουφωμάτων 3 signed.pdf
Α 03.1 Π.Σ. Βαρβασίου Κάτοψη Ισογείου 3 signed.pdf
Α 03.2 Π.Σ. Βαρβασίου Κάτοψη Υπογείου 3 signed.pdf
Α 03.3 Π.Σ. Βαρβασίου Κάτοψη Ορόφου – Δώματος 3 signed.pdf
Α 03.4 Π.Σ. Βαρβασίου Όψεις Βόρεια & Ανατολική 3 signed.pdf
Α 03.5 Π.Σ. Βαρβασίου Όψεις Νότια & Δυτική 3 signed.pdf
Α 03.6 Π.Σ. Βαρβασίου Τομή Α-Α 3 signed.pdf
Α 03.7 Π.Σ. Βαρβασίου Τομές Β-Β & Γ-Γ 3 signed.pdf
Α 03.8 Π.Σ. Βαρβασίου Πίνακας Κουφωμάτων 3 signed.pdf
Α 04.1 Π.Σ. Βροντάδου Κάτοψη Υπογείου 3 signed.pdf
Α 04.2 Π.Σ. Βροντάδου Κάτοψη Ισογείου 3 signed.pdf
Α 04.3 Π.Σ. Βροντάδου Κάτοψη Ορόφου 3 signed.pdf
Α 04.4 Π.Σ. Βροντάδου Όψεις Νότια & Δυτική 3 signed.pdf
Α 04.5 Π.Σ. Βροντάδου Τομές Τ1 & Τ2 3 signed.pdf
Α 04.6 Π. Σ. Βροντάδου Πίνακας Κουφωμάτων 3 signed.pdf
Α 04.7 Π.Σ. Βροντάδου Λεπτομέρεια ξύλινου πατώματος 3 signed.pdf
Α 05.1 Π.Σ. Καλλιμασιάς Κάτοψη Υπογείου 3 signed.pdf
Α 05.2 Π.Σ. Καλλιμασιάς Κάτοψη Ισογείου 3 signed.pdf
Α 05.3 Π.Σ. Καλλιμασιάς Κάτοψη Ορόφου 3 signed.pdf
Α 05.4 Π.Σ. Καλλιμασιάς Κάτοψη Δώματος – Στέγης 3 signed.pdf
Α 05.5 Π.Σ. Καλλιμασιάς Τομές Τ1 & Τ2 3 signed.pdf
Α 05.6 Π.Σ. Καλλιμασιάς Όψεις Βόρεια & Ανατολική 3 signed.pdf
Α 05.7 Π.Σ. Καλλιμασιάς Όψεις Νότια & Δυτική 3 signed.pdf
Α 05.8 Π.Σ. Καλλιμασιάς Πίνακας Κουφωμάτων 3 signed.pdf
Α 05.9 Π.Σ. Καλλιμασιάς Λεπτομέρεια χαλύβδινου κιγκλιδώματος 3 signed.pdf
Α 05.10 Π.Σ. Καλλιμασιάς Λεπτομέρεια κιγκλιδώματος αλουμινίου 3 signed.pdf

Στοιχεία Προκήρυξης