Διαγωνισμοί

Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, κλπ. και συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων Δ. Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 514.800,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00
 • Πληροφορίες:

  ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ

Προμήθεια Εξοπλισμού παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προμήθεια ειδών Τροφίμων για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων & γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους έτους 2018

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 404.541,77 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00

Προμήθεια Εξοπλισμού και Προσαρμογή στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ των Παιδικών Χαρών ΝΠΔΔ και ΔΗΚΕΧ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 216.714,20 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Δευτέρα, 07 Μαΐου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00
 • Πληροφορίες:

   

  Διακήρυξη

  Μελέτη

Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τη λειτουργία Δομών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων έτους 2018

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 944.840,94 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 08 Μαΐου 2018
 • Καταληκτική Ώρα: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

Προειδοποιήσεις καιρού

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL