Διαγωνισμοί

Προμήθεια Οχημάτων Δήμου Χίου

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 610.080,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια χρωμάτων σχολικών συγκροτημάτων ΤΜΗΜΑ Α' & Προμήθεια χρωμάτων οδοσήμανσης ΤΜΗΜΑ Β' έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 10.800,00 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ

Προμήθεια Ειδών Τροφίμων & Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής με χρηματοδότηση (ΤΕΒΑ)

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 196.215,03 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τρίτη, 03 Οκτωβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

«Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών»

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 29.577,60 €
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Καταληκτική Ώρα: 10:30 π.μ.
 • Ημερομηνία Διαγωνισμού: Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00 έως 10:30 π.μ.

Προμήθεια Τροχήλατων Κάδων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 179.986,95 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: Ηλεκτρονικά στο ΕΣΗΔΗΣ έως 17:00μμ

Προμήθεια ειδών υγιεινής, καθαριότητας & ευπρεπισμού για τη λειτουργία Δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2017

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Προϋπολογισμός: 66.554,87 ευρώ
 • Καταληκτική Ημερομηνία: Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017
 • Ώρα Διαγωνισμού: 10:00πμ έως 10:30πμ

Γ.Γ.Π.Π. - Οδηγίες προστασίας

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο

Οδηγίες προστασίας από σεισμό.

Προειδοποιήσεις καιρού

Your Europe

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Νομικό Πρόσωπο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL